...
AHMET METİN GENÇ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı

...
NAZMİ ÖZTÜRK

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı

...
GÜRKAN ÜÇÜNCÜ

Genel Sekreter

...
MUHARREM ÖZTÜRK

Zabıta Dairesi Başkanı

...
İDİRİS AKTAŞ

Mali Hizmetler Dairesi Başkanı

...
HANİFE YETİM

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı

...
AHMET SEYİT ALIŞKAN

Seçilmiş Üye

...
ERSİN AKYOL

Seçilmiş Üye

...
ENVER İSKENDEROĞLU

Seçilmiş Üye

...
HAYATİ YAVUZ

Seçilmiş Üye

...
AYFER CİHAN

Seçilmiş Üye