İşe Giriş İşlemleri Akış Şeması
İcra Kesintisi İş Akış Şeması
İşçi İşten Ayrılma Süreci İş Akış Şeması
İşçi Maaş Bordrosu Hazırlama İş Akış Şeması
Memur İşten Ayrılma Süreci İş Akış Şeması
Memur Maaş Bordrosu Hazırlama İş Akış Şeması
Memur Emeklilik İşlemleri İş Akış Şeması
Personel İzin İşlemleri İş Akış Şeması
İşçi Emekli İşlemleri İş Akış Şeması
Eğitim İşleri İş Akış Şeması
Staj İşleri İş Akış Şeması
Personele Yapılan Çeşitli Ödemelerin İş Akış Şeması
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği İş Akış Şeması
Terfi ve İntibak İşlemleri İş Akış Şeması
Disiplin İşlemleri 1
Disiplin İşlemleri 2