UKOME

UKOME (ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ)

Görev ve Yetkileri

UKOME, büyükşehir içindeki kara deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak üzere; ulaşım, trafik ve toplu taşıma konularında üst düzeyde yönlendirici karar alma, uygulama, uygulatma ve ilgili mevzuattaki usulüne göre gereken tesisleri kurma, kurdurma ve işletme hak ve yetkilerine haizdir.

İlgili Kanun ve YönetmeliklerUKOME Kararları