İmar Plan Değişiklikleri

    Belediye meclisimizce onaylanarak askı ilanına çıkarılan imar planlarına e-imza ile itiraz etmek için buraya tıklayabilirsiniz.


DOKÜMAN LİSTESİ
1- ORTAHİSAR İLÇESİ TABAKHANE VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ, TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 14.02.2020 TARİH VE 466 SAYILI KARARI İLE UYGUN GÖRÜLEREK TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 26.08.2020 TARİH VE 5843 SAYILI KARARI İLE ONAYLANMIŞTIR.
1. DERNEKPAZARI İLÇESİ YENİ CAMİ, ZİNCİRLİTAŞ VE MERKEZ MAHALLELERİNDE DARALTILAN KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI DIŞINDA KALAN VE DERNEKPAZARI İLÇESİ MERKEZ VE MAHALLELERİ 1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANINDA KALIP PLANA KONU EDİLMEYEN KISIMLARA İLİŞKİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI TEKLİFİ, TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 10.09.2020 TARİH VE 1752 SAYILI KARARIYLA ONAYLANMIŞTIR.
2. TRABZON İLİ 1/50.000 ÖLÇEKLİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI, PLAN AÇIKLAMA RAPORU VE PLAN HÜKÜMLERİ DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ, TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 10.09.2020 TARİH VE 1754 SAYILI KARARIYLA ONAYLANMIŞTIR.
3. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 14.02.2020 TARİH VE 464 SAYILI KARARI İLE ONAYLANAN ORTAHİSAR İLÇESİ 3.ETAP BATI BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANINA, 3194 SAYILI YASANIN 8. MADDESİNE GÖRE YAPILAN İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ SONRASINDA DÜZENLENEN ALANLARA YAPILAN İTİRAZLAR, TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 10.09.2020 TARİHLİ OTURUMUNDA KARARA BAĞLANMIŞTIR.
4. ORTAHİSAR İLÇESİ TOKLU MAHALLESİ 1980 ADA 5 PARSELE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ, TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 11.09.2020 TARİH VE 1771 SAYILI KARARIYLA ONAYLANMIŞTIR.
5. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 11.03.2020 TARİH VE 555 SAYILI KARARI İLE ONAYLANAN ŞALPAZARI İLÇESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANINA 3194 SAYILI YASANIN 8. MADDESİNE GÖRE YAPILAN İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ SONRASINDA DÜZENLENEN ALANLARA YAPILAN İTİRAZLAR, TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 11.09.2020 TARİHLİ OTURUMUNDA KARARA BAĞLANMIŞTIR.