Sıfır Atık Projesi

 

 

SIFIR ATIK PROJESİ KAPSAMINDA 2019 YILI DEĞERLENDİRİLEBİLİR ATIK MİKTARLARI

 

    6.400 kg          

Kağıt      

    3.970 kg          

   Plastik         

    1.735 kg          

Cam       

      320 kg           

       Metal            

215 kg     

Organik Atık    

1.140 kg

Bitkisel Atık Yağ

225 kg

Yemek Artıkları

      220 kg       

       Ekmek        

 

05.05.2018 tarihinde Trabzon Büyükşehir Belediyemizce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde ülke genelinde yürütülen “Sıfır Atık Projesi”, Trabzon Büyükşehir Belediyesinde uygulanmaya koyuldu. 

Sıfır Atık Projesi kapsamında, Büyükşehir Belediyesine ait yerleşkelere;  atıkları ayrı toplamak ve tekrar ekonomiye kazandırmak amacıyla geri dönüşebilen atıkları,  atık pilleri ve Toprak Laboratuvarından çıkan kimyasal atıkları toplama noktaları oluşturuldu. Bu noktalarda toplanan atıklar geçici depolandırıldıktan sonra; değerlendirilebilir atıklar çevre lisanslı geri kazanım tesislerine, değerlendirilemeyenler ise çevre lisanslı bertaraf tesislerine gönderilmeye başlanmıştır.

08.05.2018 tarihinde İlimiz Ortahşisar İlçesi Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen “Sıfır Atık Geleceğe Değer Kattık” semineri gerçekleştirildi.

20.10.2018 tarihinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binalarına Atık Ayrıştırma Kutuları yerleştirilmiş olup  Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin Yalıncak Ek Hizmet Binasında Atık Geçici Depolama Alanında, Florasan Bertaraf Ünitesi ve Bitkisel Yağ Toplama Makinesi aktif hale getirildi.

02.02.2019 tarihinde Proje kapsamında 36 noktaya sıfır atık kutusu seti, bilgi panosu ve el kantarı teslim edilerek “Kamu kurumlarından sıfır atık kutu setlerinden toplanan atıklar, kat görevlilerince tartılarak sıfır atık takip çizelgesiyle kayıt altına alınarak geçici depolama alanında depolanıp lisanslı ayrıştırma tesislerine gönderilerek ekonomiye katkı sağlanmaktadır. İlçe belediyelerimiz tarafından yetkilendirilmiş firmalar aracılığıyla geri dönüştürülebilen atıklar tüm noktalardan toplanarak ilgili firmaların atık ayırma tesislerinde ekonomiye kazandırılmaktadır. Ayrıca, ilçe belediyelerimizce yetkilendirilmiş firmalar tarafından evlerden ve atık getirme noktalarından geri dönüştürülebilen atıklar toplanmaktadır. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak öncelikle kağıt, plastik, cam, metal gibi ekonomik değeri olan atıkların geri dönüşümünü sağlanarak geleceğe destek çıkmaktayız. Belediyemiz bünyesinde atık geçici depolama alanı kurularak Sıfır Atık Projesi kapsamında toplanan atıklar depolanarak yetkilendirilmiş toplama kuruluşlarına teslim edilmektedir. Ayrıca geçici atık depolama alanına temin edilen Floresan Bertaraf Ünitesinde, ilimizdeki kuruluşlarda oluşan floresan lambalar çevreye zararsız olacak şekilde bertaraf edilmektedir. Sıfır Atık Projesini başlattığımız kapsamında 2018 yılının haziran ayından itibaren toplam 3174 kilogram kağıt geri dönüştürülerek 53 ağacın kesilmesi önlendi. 37200 KWh enerji, 1017 LT petrol tasarrufu ve 7,2 m3 depolama alanı tasarrufu sağlandı. 1884  kg plastik atık toplanarak yaklaşık 28000 KWh enerji tasarrufu sağlandı. 1560 kg cam atık geri dönüştürerek 150 LT petrol ve yaklaşık 2,5 ton hammadde tasarrufu sağlandı. 360 LT bitkisel atık yağ geri dönüştürerek 360.000.000 m3 temiz suyun kirlenmesi önlendi. Çevrenin korunması ve sürdürülebilir bir çevre yönetimin sağlanmasının yolu toplumunun özellikle çocukların bilinçlenmesinden geçtiği düşüncesiyle Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak okullarda sıfır atık ve çevre bilinci eğitimlerini planlamakta olup, doğayı gelecek nesillere aldığımız gibi devredebilmek insanlığın en büyük sorumluluğudur. Tek etkili çözüm çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için Sıfır Atık Projesini kusursuz uygulayabilmektir.” bilinci hedeflenmiştir.

12.02.2019 tarihinde gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için plastik poşet kullanımının önüne geçmek amacıyla Sıfır Atık Projesi kapsamında semt pazarlarında vatandaşlara 5000 adet bez poşet dağıtıldı.

27.05.2019 tarihinde  “Sıfır Atık Projesi'ni il genelinde 18 ilçede ilköğretim ve ortaöğretim okullarında öğrenci ve personellere sıfır atık eğitimi verilmiş olup, eğitim sonunda ayrıştırma kutuları ve eğitim video CD’si verilmiştir.

05.06.2019 tarihinde “5 Haziran Dünya Çevre Günü” nedeniyle ilimizde kamuoyunun bilinçlenmesine yönelik olarak, Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ortahisar Belediye Başkanlığı, üniversitemiz, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik Bakanlığı ALO 181 Çağrı Merkezi tarafından ortaklaşa etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Büyükşehir Belediyemiz Sıfır Atık Komisyonu, Trabzon Forum Alışveriş Merkezi'nde stant açtı.