Sosyo Ekonomik Yapı

Trabzon ekonomisinin büyük bir kısmı tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Faal nüfûsun çoğunluğu tarım, hayvancılık, balıkçılık, avcılık ve ormancılıkla geçinir.  Başlıca tarım ürünleri çay, patates, mısır, fındık, tütün, buğday ve fasulyedir. Trabzon’un iklim şartları hayvancılığa çok müsâittir. Sığır, koyun, kıl keçisi ve kümes hayvanı beslenir. Arıcılık gelişmektedir.

Kafkasya, Orta Asya ve batı arasında bir köprü görevi üstlenen Trabzon, ticarette önemli bir yol oynamaktadır. Şehirde gelişen turizm potansiyeli, modern limanı, havalimanı, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve özel üniversiteleri ile çağdaş bir kent durumundadır.