Genel Sekreter Yardımcısı

Süleyman GÜN
Süleyman GÜN

 

ÖZGEÇMİŞ

 

  • 17 Nisan 1958’de Trabzon İli Beşikdüzü ilçesinde doğdu. Baba adı Mustafa, anne adı Ayşe’dir.
  • İlköğrenimini Beşikdüzü Çeşmeönü İlkokulu’nda, ortaokulu Beşikdüzü Ortaokulu’nda, liseyi Beşikdüzü Atatürk Lisesi’nde, yükseköğrenimini ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrometri (Harita Mühendisliği) Bölümü’nde tamamladı.
  • 1985 yılında Serbest Harita Mühendisliği Bürosunu açtı. 1986-1987 yılları arasında vatani hizmetini yedek subay olarak yaptıktan sonra 1990 yılına kadar kendisine ait bürosunu işletti. 1990 yılında memuriyet hayatına başlamasına müteakip; 1990-2000 yıllarında Ordu Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü’nde Harita Mühendisi; 2000-2003 yıllarında Trabzon Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü’nde Harita Mühendisi; 2003-2019 yıllarında ise yine aynı yerde (2011 yılında 644 sayılı KHK İle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurulmasıyla kurum adı Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü şeklinde değişmiştir) Müdür Yardımcılığı görevlerinin yürüttü.
  • 1997-2000 yılları arasında Ordu ili adli yargı çevresinde bilirkişi yapan Süleyman GÜN, 2000 yılında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın görevde yükselme eğitimini başarıyla tamamladı. 2003-2009’da Trabzon Valiliği adına Kültür ve Tabiat Varlıkları kurul temsilcilikleri görevlerinde de bulundu. İskân, Afet Riskli Alanlar, Tabiat Varlıkları, Yapı Denetim, İmar Uygulamaları, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetimi konularında meslek içi eğitim çalışmalarına katıldı. Mevzuat ve uygulamada “İmar Barışı” konulu birçok seminerde konuşmacı olarak yer aldı.
  • 18 Nisan 2019 tarihinde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı emrine atanan GÜN, evli ve üç çocuk babasıdır.