Page 8 - EKİM 2018 GELİR TARİFESİ
P. 8

C-) TARİFE:

    a-)Her sayfa başına                                        0,75
    b-)Harita plan ve krokilerden beher m² sinden                           8,00
    MADDE-14- PLANKOTE KROKİ ÜCRETLERİ
    A-)KANUNİ DAYANAK:

    2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi
    B-)AÇIKLAMA:

    Belediyenin yaptığı çalışmalar kapsamında aşağıdaki hizmetler ücrete tabidir.
    C-)TARİFE;
    a-)Muhtelif mahalle krokilerinden                                  18,00
    b-)1/5000 ölçekli mahalle krokilerinden                               84,00
    c-)Plankote ücreti (inşaat taban alanının m² sinden)                         0,98
    d-)Tespit ücreti ( inşaatlarda yapılan kontrol sonucu hazırlanan belge)              185,00
    e-)1/5000 bilgisayar çıktılı renkli kroki                              84,00
    f-)A/4 renkli bilgisayar çıktısı                                  16,00
    g-)A/4 renksiz bilgisayar çıktısı                                  12,50
    h-)Belediyemiz imar planı dahilinde yapılan ifraz, tevhit, yola terk, kamulaştırma, 18.
    madde ve her türlü imar uygulamasından belediyemiz teknik elemanlarınca bir imar adasını
    köşe noktalarını, koordinatlarını belirlemesi hizmetinin karşılığı olarak belge almak    12,50
    isteyenlerden
    ı-)Mükellefin isteğine bağlı olarak imar planlarının CD ile verilmesi               115,00
    i-)5000 krokili renkli çıktı                                    77,00
    MADDE-15-İNŞAATLARA KONULACAK TABELALARDAN ALINACAK ÜCRET
    A-) KANUNİ DAYANAK:
    2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi;
    B-) AÇIKLAMA:
    Belediye tarafından yaptırılan ve inşaatlara konulan 70x110 ebadındaki saç levhalar ücrete tabidir.
    C-) TARİFE: (KDV DAHİL)

    Tabela Bedeli                                           315,00

    MADDE-16-ÖZEL İMAR DURUMU ÇIKARTILMASINDAN ALINACAK ÜCRET
    A-) KANUNİ DAYANAK:

    2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;
    B-) AÇIKLAMA:

    Özel İmar durumu çıkartılması ücrete tabidir.
    C-) TARİFE: (KDV DAHİL)

    a-)Çıkarılacak olan özel imar durumu için                              65,00
    b-)İmar durumu sureti için                                     55,00
    MADDE-17-VAZİYET PLANI
    A-) KANUNİ DAYANAK:

    2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;
    B-) AÇIKLAMA:
    Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisindeki herhangi bir işlem için belediyeden istenecek gayrimenkule ait vaziyet planı
    ücrete tabidir.

    C-) TARİFE: (KDV DAHİL)

    Vaziyet plan ücreti.
                                                      60,00                    BELEDİYE MECLİSİNİN 22/11/2017 TARİH VE 2060 SAYILI KARARININ EKİDİR.
                               Sayfa 8 / 33
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13