Page 7 - EKİM 2018 GELİR TARİFESİ
P. 7

C-) TARİFE:

    a-) Konut İnşaatı (İnşaat Alanı) (m² başına)    1-)100 m² ye kadar                                          0,75
    2-)101-120 m² ye kadar                                        1,50
    3-)121-150 m² ye kadar                                        2,25
    4-)151-200 m² ye kadar                                        3,00
    5-)200 m² den yukarı                                         3,75
    b-) İşyeri İnşaatı (İnşaat Alanı) (m² başına)

    1-)25 m² ye kadar
    2-)26-50 m² ye kadar                                         3,00
    3-)51-100 m² ye kadar                                        4,50
                                                       6,00
    4-)100 m² den yukarı
                                                       7,50
    MADDE-12-İMARLA İLGİLİ HARÇLAR (ÇEŞİTLİ HARÇLAR)
    A-) KANUNİ DAYANAK:

    2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 80 ve 84. Maddeleri ile 2005/8730 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda belirtilen
    maktu harç tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar.
    B-) AÇIKLAMA:
    İmar mevzuatı gereğince 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 80. maddesinde belirtilen harçlar Belediyece tahsil olunur.
    İmar Planları onama yetkisi Trabzon Büyükşehir Belediyesi dışındaki kurumlarda olan plan ve plan değişikliklerinde talep edilen
    görüşler için aşağıdaki belirtilen ücretlerin %50 si uygulanır.
    C-) TARİFE:

    a-)İlk parselasyon harcı (Beher m² için)
    1-)Konut                                               0,09
    2-)Ticaret                                              0,12
    b-)İfraz ve tevhid harcı (Beher m² için)
    1-)Konut                                               0,09
    2-)Ticaret                                              0,12
    c-)Plan ve proje harcı (Beher m² için)
    1-)Konut                                               0,09
    2-) Ticaret                                             0,12
    d-) Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı
    1-)Konut
      -  Toprak (Beher m3 İçin)                                    0,30
      -  Kanal (Beher m² için)                                     1,10
    2-)Ticaret
      -  Toprak (Beher m3 İçin)                                    0,35
      -  Kanal (Beher m² için)                                     1,30
    e)Yapı kullanma izin harcı
    1-)Konut (Beher m² için)                                       0,09
    2-)Ticaret (Beher m² için)                                      0,11
    f-)Muayene ruhsat ve rapor harcı                                  13,00
    MADDE-13-KAYIT VE SURET HARCI (ÇEŞİTLİ HARÇLAR)
    A-) KANUNİ DAYANAK:

    2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 79 ve 84. Maddeleri ile 2005/8730 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda belirtilen
    maktu harç tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar.
    B-) AÇIKLAMA:

    Belediyeler ve Belediyelere bağlı müesseselerden istenecek her türlü kayıt suretleriyle gayrimenkullerle ilgili harita plan ve
    krokilerin suretleri, Kayıt ve Suret Harcına tabidir.                    BELEDİYE MECLİSİNİN 22/11/2017 TARİH VE 2060 SAYILI KARARININ EKİDİR.
                               Sayfa 7 / 33
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12