Page 4 - EKİM 2018 GELİR TARİFESİ
P. 4

MADDE-9-ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE VE DENETLEME HARCIVE DİĞER
    ÜCRETLER
    A -) KANUNİ DAYANAK:

    2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 76, 77 ve 78. Maddeleri ile 2005/8730 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda belirtilen
    maktu harç tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi
    B-) AÇIKLAMA:

    Ölçü ve tartı alet ve vasıtaları ile ölçeklerin ilgili kanun ve tüzük hükümlerine göre Belediyelerce damgalanması, Ölçü ve Tartı
    Aletleri Muayene Harcına tabidir.
    C-) TARİFE:

    a-)Tartı ağırlıklarının her birinden                                 1,50
    b-)Uzunluk ölçülerinin her birinden                                 1,50
    c-)Akıcı ve kuru taneli maddelerinin ölçeklerinin her birinden                    3,00
    d-)El terazilerinden                                         6,00
    e-)Normal masa terazilerinden                                    9,00
    f-)Otomatik (ibreli) terazilerden                                  12,00
    g-)Elektronik terazilerden                                     15,00
    h-)Kantar ve basküllerden                                      25,00
    I-)Ayar beyannamelerinden alınacak ücret                               4,00
    j-)Ölçü ve tartı aletleri kullanan ticaret erbabının işyerlerine asmak üzere matbaada
    bastırılıp kendilerine verilen ve her iki yılda bir tasdik ettirilen ölçü ve tartı aletleri
    muayene ruhsatından alınacak ücret                                  6,00

    MADDE-10-AÇIK PAZAR, ÇEŞİTLİ SATIŞ REYONLARI VE STANDLARDAN ALINACAK
    ÜCRET
    A -) KANUNİ DAYANAK:

    2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi.
    B-) AÇIKLAMA:

    Belediye mücavir alanının çeşitli yerlerinde bulunan satış reyonları ücrete tabidir.
    (h)bendi uyarınca kullanılacak alanının m2 ‘si Zabıta Dairesi Başkanlığınca tespit edilecek ve hesaplanan tutar Büyükşehir
    Belediyesi hesabına peşinen yatırılacaktır. Paranın yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontunun Zabıta Şube Müdürlüğüne
    ibrazı neticesinde işgale izin verilecektir.
    C-) TARİFE: (KDV DAHİL)

    a-)Şehrimizin kenar mahallelerinde bulunan satış reyonlarından (aylık) alınacak ücret       50,00
    b-)Şehrin çeşitli yerlerinde Zabıta Müdürlüğünce uygun görülüp Başkanlık Makamının
    oluru ile verilen seyyar el arabalarının;
    1-)Küçük el arabalarının her birinden alınacak ücret (1-2 m² arası dahil, Aylık)          50,00
    2-)Büyük el arabalarının her birinden alınacak ücret (3 m² ye kadar, Aylık) yukarısına izin     55,00
    verilmez.
    3-)Avrasya pazarındaki tezgâhlardan alınacak aylık ücret                      25,00


    c-)Simit satış büfe ve arabalarından alınacak ücret;(aylık)
    1. BÖLGE
    1-)Atatürk Alanı park altı                                     750,00
    2-)Atatürk Alanı Hamamizade geçişi                                 750,00
    3-)Atatürk Alanı sıra mağazalar köşesi                               750,00
    4-)Atatürk Alanı park güney girişi                                 750,00
    5-)Maraş Caddesi Garanti Bankası yanı                               750,00
    6-)Uzun Sokak Tevfik Serdar Kültür ve Sanat Merkezi önü                      750,00
    7-)Maraş Caddesi Sanat Sokak girişi                                750,00
    8-)Maraş Caddesi Ongan Eczanesi önü                                750,00
    9-)P.T.T. önü                                           750,00


                    BELEDİYE MECLİSİNİN 22/11/2017 TARİH VE 2060 SAYILI KARARININ EKİDİR.
                               Sayfa 4 / 33
   1   2   3   4   5   6   7   8   9