Page 2 - EKİM 2018 GELİR TARİFESİ
P. 2

c-) Elektronik cihazlarla yapılacak animasyon ve video gösterimli LED EKRAN sistemli
    dijital ekranlardan görüntülü ve hareketli reklam gösterimlerinden alınacak izin ücreti
    (m2/yıl)
    1-)Kamuya ait yerler için                                     300,00
    2-)Şahıslara ait yerler için                                    750,00
    d-)Dükkan, ticari ve sınaî müessese ve serbest meslek erbabınca işyerlerinin tanıtımı için
    ön yüzeylere asılan ve takılan hareketli tanıtıcı reklamların m2 sinden alınacak yıllık izin
    ücreti(Kayan yazı vs.)                                       300,00
    e-) Geçici olarak Araç, Mobilya, Beyaz Eşya vb. gibi tanıtım amaçlı ürünlerin
    sergilenmesi için izin verilen yerlerden alınacak izin bedeli (günlük)
    1-)Kamuya ait yerler için                                     600,00
    2-)Şahsa ait yerler için                                      400,00
    f-)Şehrimizin muhtelif semtlerine Belediyemiz tarafından dikilen bez afiş direklerinden
    alınacak ücret
    1-)Bir haftalık direk kirası                                    70,00
    2-) Direklere bez afiş bağlama indirme ve araç kirası olarak (bir afiş için)            80,00
    g-)Belediyeye ait otobüslerin dış yüzey reklam yeri kullanım ücreti (KDV dahil)
    1-) Küçük otobüs (3 aya kadar)                                  2.300,00
    2-) Küçük otobüs (6 aylık)                                    3.350,00
    3-) Küçük otobüs (12 aylık)                                    6.000,00
    4-) Büyük otobüs (3 aya kadar)                                  3.000,00
    5-) Büyük otobüs (6 aylık)                                    5.200,00
    6-) Büyük otobüs (12 aylık)                                    9.000,00
    7-)Körüklü otobüs (3 aya kadar)                                  3.700,00
    8-) Körüklü otobüs (6 aylık)                                   6.300,00
    9-) Körüklü otobüs (12 aylık)                                  12.000,00
    MADDE-3-EĞLENCE VERGİSİ
    A -) KANUNİ DAYANAK:

    2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 17, 18, 19, 20, 21 ve 22.Maddeleri,
    B -) AÇIKLAMA :
    2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 17. Maddesinde belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan eğlence işletmelerinin
    faaliyetlerinin Eğlence Vergisine tabi olacağı, 18. maddesinde ise verginin mükellefinin, eğlence yerlerini işleten gerçek veya
    tüzelkişiler oldukları düzenlenmiştir.
    C-)TARİFE:

    a-) Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde                       6,00
    b-) Biletle girilen eğlence yerlerinden:
    1-)Yerli film gösterimlerinden                                   %10
    2-)Yabancı film gösterimlerinden                                  %10
    3-)Tiyatro, opera, operet, bale, karagöz, kukla ve ortaoyunundan                   %0
    4-)Spor müsabakalar, at yarışı ve konserlerden                           %10
    5-)Sirkler, lunaparklar, çalgılı bahçeler ve benzerlerinden                     %20

    MADDE-4-HABERLEŞME VERGİSİ
    A -) KANUNİ DAYANAK:

    2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 29, 30, 31, 32 ve 33. Maddeleri.
    B-) AÇIKLAMA:

    Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Posta Telgraf Telefon işletmesi tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faks isimli ve
    data ücretleri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç) Haberleşme Vergisine tabidir.

    C-) TARİFE:
    Haberleşme vergisinin nispeti %1 dir.

                    BELEDİYE MECLİSİNİN 22/11/2017 TARİH VE 2060 SAYILI KARARININ EKİDİR.
                               Sayfa 2 / 33
   1   2   3   4   5   6   7