KUTLUGÜN KÖYÜ
Sıra NoCadde, Sokak Ve Değer Bakımından
Farklı Bölgenin Adı
(Pafta, Ada veya Parsel Numarası)
2014 İçin
Kesinleşen
Değer
1   Buluga Mahallesi 56 TL  
2   Kasaplar Mevkii 75 TL  
3   Viran Mahallesi 56 TL