KURTULUŞ MAHALLESİ
Sıra NoCadde, Sokak Ve Değer Bakımından
Farklı Bölgenin Adı
(Pafta, Ada veya Parsel Numarası)
2014 İçin
Kesinleşen
Değer
1   Atatürk Bulvarı 752 TL  
2   Devlet Sahil yolu Cad. 752 TL  
3   Kahramanmaraş Cad. 978 TL  
4   Abide Sokak 331 TL  
5   Ahmet Sokak 326 TL  
6   Dokumacılar Sokak 376 TL  
7   Kurtuluş Sokak 376 TL  
8   Salih Aydın Sokak 451 TL  
9   Tuna Sokak 391 TL  
10   Uzun İbrahim Sokak 331 TL  
11   Yosun Sokak 331 TL  
12   Yurt Sokak 331 TL  
13   Yuva Sokak 376 TL