İNCESU KÖYÜ
Sıra NoCadde, Sokak Ve Değer Bakımından
Farklı Bölgenin Adı
(Pafta, Ada veya Parsel Numarası)
2014 İçin
Kesinleşen
Değer
1   101 Ada İçinde 1 Nolu Parsel 11 TL  
2   102 Ada içindeki Tüm Parseller 11 TL