DÜZYURT KÖYÜ
Sıra NoCadde, Sokak Ve Değer Bakımından
Farklı Bölgenin Adı
(Pafta, Ada veya Parsel Numarası)
2014 İçin
Kesinleşen
Değer
1   137 Ada İçindeki Parseller 5 TL  
2   138 Ada İçindeki Parseller 5 TL