ÇİMENLİ KÖYÜ
Sıra NoCadde, Sokak Ve Değer Bakımından
Farklı Bölgenin Adı
(Pafta, Ada veya Parsel Numarası)
2014 İçin
Kesinleşen
Değer
1   Merkez Mevkii 38 TL  
2   Yalı Mevkii 46 TL