ÇİLEKLİ KÖYÜ
Sıra NoCadde, Sokak Ve Değer Bakımından
Farklı Bölgenin Adı
(Pafta, Ada veya Parsel Numarası)
2014 İçin
Kesinleşen
Değer
1   17 Nolu Paf.İçindeki Parseller 25 TL  
2   Diğer Parseller 13 TL