ÇARŞI MAHALLESİ
Sıra NoCadde, Sokak Ve Değer Bakımından
Farklı Bölgenin Adı
(Pafta, Ada veya Parsel Numarası)
2014 İçin
Kesinleşen
Değer
1   Atatürk Bulvarı 3.761 TL  
2   Bedestan Cad. 2.407 TL  
3   Cumhuriyet Cad.1 Kıs. (1-13) 3.761 TL  
4   Cumhuriyet Cad.2.Kıs. (13-33) 2.407 TL  
5   Devlet Sahilyolu Cad. 3.761 TL  
6   Kahramanmaraş Cad. 3.611 TL  
7   Mahmut Goloğlu Cad. 2.583 TL  
8   Semerciler Cad. 4.212 TL  
9   Adem Sokak 978 TL  
10   Alacahan Sokak 1.203 TL  
11   Alacahamam Sokak 722 TL  
12   Alican Sokak 722 TL  
13   Çakmakcılar Sokak 1.203 TL  
14   Hayırlı sok. 2.558 TL  
15   Cenetkuşu Sokak 527 TL  
16   Cevizaltı Sokak 527 TL  
17   Çarşı Camii Sokak 3.611 TL  
18   Çubukçular Sokak 527 TL  
19   Dereboyu Sokak 1.881 TL  
20   Emin Sokak 1.203 TL  
21   Emin Alemdar Sokak 1.429 TL  
22   Esnaf Sokak 1.881 TL  
23   Eski Demirciler Sokak 722 TL  
24   Goloğlu Sokak 1.655 TL  
25   Hamam Aralığı Sokak 527 TL  
26   Hamam Geçidi Sokak 496 TL  
27   Kadıoğlu Sokak 1.203 TL  
28   Kazanç Sokak 1.429 TL  
29   Kazancılar Sokak 752 TL  
30   Kazazlar Sokak 1.203 TL  
31   Kemeraltı Sokak 4.212 TL  
32   Kuyu Sokak 527 TL  
33   Kuyumcular Sokak 1.203 TL  
34   Mercan Sokak 527 TL  
35   Mısırlıoğlı Sokak 527 TL  
36   Müezzin Sokak 527 TL  
37   Müftü Camii Sokak 1.505 TL  
38   Mumhaneönü Meydanı 2.407 TL  
39   Muvakkithane Sokak 2.407 TL  
40   Nemlioğlu Akaret Sokak 758 TL  
41   Paşahamam Sokak 1.956 TL  
42   Postahane Sokak 1.505 TL  
43   Şadırvan Sokak 1.203 TL  
44   Sakız Meydanı  1.655 TL  
45   Saraçlar Sokak 752 TL  
46   Sarraflar Sokak 752 TL  
47   Sipahi Sokak 752 TL  
48   Sirkeciler Yalıhan Sokak 1.203 TL  
49   Şahinkaya Sokak 722 TL  
50   Tabakhane Sokak 2.407 TL  
51   Tarakçılar Sokak 1.203 TL  
52   Temel Şükrü Doğu Sokak 1.517 TL  
53   Terziler Sokak 2.257 TL  
54   Uzun Sokak 2.106 TL  
55   Yazıcıoğlu Sokak 752 TL  
56   Yüncüler Sokak 1.655 TL  
57   Zafer Sokak 707 TL  
58   Ziyaret Sokak 707 TL