ÇAMOBA KÖYÜ
Sıra NoCadde, Sokak Ve Değer Bakımından
Farklı Bölgenin Adı
(Pafta, Ada veya Parsel Numarası)
2014 İçin
Kesinleşen
Değer
1   MAHALLE YOLU 15 TL  
2   KÖYYOLU SOŞESİ 23 TL  
3   DİĞERLERİ 14 TL  
4   K.B.D. TÜM PARSELLER 5 TL