BULAK KÖYÜ
Sıra NoCadde, Sokak Ve Değer Bakımından
Farklı Bölgenin Adı
(Pafta, Ada veya Parsel Numarası)
2014 İçin
Kesinleşen
Değer
1   139 Ada İçindeki Parseller 10 TL  
2   140-141-142-143-144 Ada İçindeki Par. 13 TL