Geri

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Şeması

 • Tüm Departmanlar
   • TİSKİ Genel Müdürlüğü ( Ali TEKATAŞ )
   • Özel Kalem Müdürlüğü ( )
   • İç Denetim Birimi ()
   • Teftiş Kurulu Başkanlığı
   • Genel Sekreter ( Davut ÇAKIR )
    • 1.Hukuk Müşavirliği ( )
    • YAKOME
    • AYKOME
    • UKOME
    • Genel Sekreter Yardımcısı ( Mustafa KURTULUŞ )
     • Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı (Davut ÇELİK)
      • Yazı İşleri Şube Müdürlüğü (Haydar BAYRAK)
     • Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı (Zülfü TURAN)
      • Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü (Muhammet ALTINEL)
     • Zabıta Dairesi Başkanlığı (Muharrem ÖZTÜRK)
      • Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü (Hüseyin YILDIZ)
      • Zabıta Şube Müdürlüğü (Levent DEMİRCİ)
      • İhtisas Şube Müdürlüğü
     • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (Mustafa YAZICI)
      • Kent Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü (İsmail ÇİFTÇİ)
      • Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
     • Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Cemallettin YAZICI)
      • Spor İşleri Şube Müdürlüğü
    • Genel Sekreter Yardımcı (İbrahim KUL)
     • Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı (Songül BAYRAK)
      • Çevre Hizmetleri Şube Müdürlüğü
      • Atık Yönetim Şube Müdürlüğü (Şenol YAYLI)
     • Kırsal Hizmetler (veteriner İşleri ) Dairesi Başkanlığı (Arslan KORKMAZ)
      • Mezbahalar Şube Müdürlüğü
      • Hayvan ve Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü
     • Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı (Fatih EROL)
      • Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü (Eşref SUNGUR)
      • Tarımsal Hizmetleri Şube Müdürlüğü (Yakup SEYMEN)
     • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı (Hüseyin TÜRKER)
      • Şantiyeler Şube Müdürlüğü
      • Yapım ve Denetim Şube Müdürlüğü
      • Yol Bakım Onarım Şube Müdürlüğü
      • AYKOME Şube Müdürlüğü
     • Tesisler Dairesi Başkanlığı (Ekrem AKTAŞ)
      • Tesisler ve İşletme Şube Müdürlüğü(Hasan KAMACI)
     • Ulaşım Dairesi Başkanlığı (Osman Gökhan BALİ)
      • Terminaller Şube Müdürlüğü (Şenol YILDIRIM)
      • Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü (Ali Haydar TÜRKYILMAZ V.)
      • Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü (Hikmet HOTAMAN)
      • Trafik Şube Müdürlüğü (Hakan ERDEM)
      • UKOME Şube Müdürlüğü (Erdoğan SADIKLAR V.)
    • Genel Sekreter Yardımcı (Süleyman GÜN)
     • Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı ( Murat GENÇ )
      • Kamulaştırma Şube Müdürlüğü (Fikret YILMAZ)
       • Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü
      • Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
     • Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı (Gürcan BAŞAR)
      • Projeler Şube Müdürlüğü
     • İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı (Özgür AŞIK)
      • İmar ve Şehircilik Şube Müdürlüğü
      • Planlama Şube Müdürlüğü (Ömer SÖYLEMEZ)
      • Harita Şube Müdürlüğü
      • Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü
     • İtfaiye dairesi Başkanlığı (Fahri KAPLAN)
      • Müdahale Şube Müdürlüğü
      • Önlem ve Eğitim Şube Müdürlüğü (İbrahim ALTAN)
      • Sivil Savunma Uzmanı
     • Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı (Köksal SARAL )
      • Mezarlıklar Şube Müdürlüğü (Abdulkadir UÇAR)
    • Genel Sekreter Yardımcı (Mehmet YANIK)
     • Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (Süleyman AYDIN)
      • Hesap İşleri Şube Müdürlüğü (Hayriye ALTAN)
      • Gelirler Şube Müdürlüğü (Mehmet TRAVAÇ)
      • Bütçe ve Finansman Şube Müdürlüğü (Muhammet GÜNAYDIN)
      • İcra Takip Şube Müdürlüğü (İbrahim ÇELEBİ)
      • Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü (Nihan KARAKELLE)
     • İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı (Ali Kemal BEKTAŞ)
      • Bütçe İçi İşletmeler Şube Müdürlüğü (Hasan ODABAŞ)
      • Taşınmaz Yönetim Şube Müdürlüğü (Erdem DİZDAR)
      • Hal Şube Müdürlüğü (Mürteza OKUMUŞ V.)
     • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Muhammet Ali ALTUNTAŞ)
      • Makine-İkmal ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü (Cemal AKDENİZ)
      • Satınalma Şube Müdürlüğü (Şeref SOĞUKSULU)
      • Enerji Şube Müdürlüğü
      • İdari İşler Şube Müdürlüğü (Sadık ERTÜRK)
     • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı (Metin ŞAHİN V.)
      • Basın Yayın Şube Müdürü
      • Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü (Metin ŞAHİN )
      • Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü
     • Kültür ve Sosyal işler Dairesi Başkanlığı (H.Hilmi SARAN)
      • Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü (Murat Enes DEMİR V.)
      • Bando ve Mehter Takımı Şube Müdürlüğü (Ali Mahir PAK)
      • Kültür Sanat Şube Müdürlüğü
      • Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü (Rıfat HACIFETTAHOĞLU)
     • İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı (Nazmi ÖZTÜRK )
      • İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü (Ahmet ŞAHİN V.)
      • Bordro Tahakkuk Şube Müdürlüğü