Geri

MECLİS GÜNDEMLERİ

    Yıl:          Ay:       Gün:        
  

17.06.2019 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ:

 

1- 2019 yılı Performans Programına 17 adet araç alımının eklenmesi ile ilgili müzakere.

2- 17 adet araç alımı için kredi kullanılması ve işlemlerin yürütülmesi için yetki verilmesi ile ilgili müzakere.

3- 2019 yılı gelir tarifesinde ( Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı) değişiklik yapılması ile ilgili müzakere.

4- Akçaabat İlçesi, Yaylacık Mahallesi, 296 ada 23 numaralı parselin Akçaabat Belediye Başkanlığına tahsis edilmesi ile ilgili müzakere.

5- Arsin dolgu sahasında bulunan  Belediyemize ait futbol sahası (1434 m²), basketbol sahası (452 m²), voleybol sahası (532 m²) ve tenis sahası (366 m²)'nın Arsin Belediye Başkanlığına tahsis edilmesi ile ilgili müzakere.

6- Arsin dolgu sahasında bulunan Belediyemize ait mescit ve wc olarak kullanılan yapının Arsin Belediye Başkanlığına tahsis edilmesi ile ilgili müzakere.

7- Norm kadro ihdası ve iptali ile ilgili müzakere.

8- TİSKİ Genel Müdürlüğünün ödenek aktarımı konulu Yönetim Kurulu kararı ile ilgili müzakere.

9- Vakfıkebir İlçesi 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile ilgili müzakere.

10-Yomra İlçesi  Sancak Mahallesi trafo alanı amaçlı uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili müzakere.

11- Maçka İlçesi, Akarsu Mahallesi 132 ada 45 numaralı parselde 1:5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile ilgili müzakere.

12- Ortahisar İlçesi Kutlugün Mahallesi  103 ada 1 parsele ilişkin Ortahisar Belediye Meclisi’nin 44 sayılı kararı ile ilgili müzakere.

13- Ortahisar İlçesi Çamoba Mahallesi 130 ada 8 ve 9 parsellere ilişkin Ortahisar Belediye Meclisi’nin 29 sayılı kararı ile ilgili müzakere.

14- Ortahisar İlçesi 2 Nolu Bostancı Mahallesi 2402 Ada 3 ve 4 parsellere ilişkin Ortahisar Belediye Meclisi’nin 45 sayılı kararı ile ilgili müzakere.

15- Trabzon İdare Mahkemesi’nin 2018/1003 Esasında 14.05.2019 tarih ve 2019/489 sayılı kararı ile ilgili müzakere.

16- Sürmene İlçesi Merkez ve Mahalleleri yüksek katlı yapılaşma bölgeleme planı ile ilgili müzakere.

17- Ortahisar Belediye Meclisi’nin  12.04.2019 tarih ve 36 sayılı kararı ile ilgili müzakere.

18- Ortahisar Belediye  Meclisi’nin 08.05.2019 tarih ve 48 sayılı kararı ile ilgili müzakere.

19-Arsin İlçesi Kuzguncuk Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon+İlave uygulama imar planına yapılan itirazlar ile ilgili müzakere.

20- Trabzon İdare Mahkemesi’nin 2018/845 Esas ve 2019/501 sayılı kararına ilişkin düzenlenen uygulama imar planı ile ilgili müzakere.