Geri

MECLİS GÜNDEMLERİ

    Yıl:          Ay:       Gün:        
  

11.05.2017 TARİHLİ  MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ:

 

1-2016 Mali yılı Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili müzakere.

2-Vakfıkebir Belediyesinin ek ödenek konulu meclis kararı ile ilgili müzakere.  

3- 2017 yılı performans programı tadilatı ( Kadınlar ve Balıkçılar Hali yapılması) ile ilgili müzakere.

4- 2017 Yılı  performans programı tadilatı (Okul ve Öğretmen Evi yapımı)  ile ilgili müzakere.

5- Büyükşehir Belediyesine ait peyzaj alanlarının bakım hizmet işinin 21 ay süreli yapılması ile ilgili müzakere.

6- 2014 ve 2015 Yılı Sayıştay Denetim Raporlarının müzakeresi.

7- Belediyemiz Gelir Tarifesinin 55. maddesinde değişiklik yapılması ilgili müzakere.

8- Ortahisar İlçesi tapunun 270 ada, 85 nolu parsel üzerinde bulunan 2'nci bodrum kat, 27 nolu bağımsız bölümdeki 286 m2'lik otoparkın satılması ile ilgili müzakere.

9- Yapım, bakım,onarım ve taşıma işleri ortak hizmet projeleri için Büyükşehir Belediye Başkanına yetkisi verilmesi ile ilgili müzakere.

10- İtfaiye Dairesi Başkanlığına  2 adet arazili ve üst yapılı itfaiye aracı alımı ile ilgili müzakere.

11- Bahçecik Mahallesi 780 ada, 33 nolu parseldeki trafo ile ilgili müzakere.

12-Yomra İlçesi, Sancak Mahallesi 312 ada, 12 ve 14 numaralı parsellerde uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili müzakere.

13-Akçaabat İlçesi, Mersin Mahallesi 127 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili müzakere.

14- Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2017 tarih ve 28 sayılı kararına yapılan itirazın müzakeresi.

15-Arsin İlçesi  Güzelyalı Mahallesi 147 ada 3 numaralı parsele ilişkin plan değişikliği teklifi ile ilgili müzakere.

16- Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2017 tarih ve 120 sayılı kararına yapılan itirazın müzakeresi.

17- Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2017 tarih ve 133 sayılı kararına yapılan itirazın müzakeresi.

18- Akçaabat ilçesi, Mersin Mahallesi 202 ada, 9 numaralı parsele ilişkin plan değişikliği teklifi ile ilgili müzakere.

19- Sürmene İlçesi, Orta Mahalle 156 ada, 1 numaralı parselde Uygulama İmar Planı değişikliği  teklifi ile ilgili müzakere.

20- Araklı İlçesi, Kaymaklı Mahallesinde yer alan 101 ada 21 numaralı parselin İmar Planı değişikliği  teklifi ile ilgili müzakere.

21- Of İlçesi, Gürpınar/Taşhanpazarı Mahallesi sınırları içerisinde yol güzergahı ve çevresini kapsayan alanda Nazım İmar Plan Değişikliği teklifi ile ilgili müzakere.

 

                                                          

 

 

              Dr. Orhan F. GÜMRÜKÇÜOĞLU                                                                                            

                Büyükşehir Belediye Başkanı