Geri

MECLİS GÜNDEMLERİ

    Yıl:          Ay:       Gün:        
  

11.02.2019 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ:

 

1-Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği ile ilgili müzakere.

2- Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği ile ilgili müzakere.

3-Trabzon Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Yönetmeliği ile ilgili müzakere.

4- İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden iş makinesi alımı ile ilgili müzakere.

5- Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü’ne muvafakat verilmesi ile ilgili müzakere.

6- Ödenek Aktarılması ile ilgili müzakere.

7-Aykome Yönetmeliğinde  değişiklik yapılması ile ilgili müzakere.

8-Arsin Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi Devlet Karayolları Caddesinde cephe çalışması ile ilgili müzakere.

9- Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü’ne kamulaştırma bedeli üzerinden satış yapılması ile ilgili müzakere.

10- TİSKİ Yönetim Kurulun’nun 06.02.2019 tarih ve 25 sayılı kararı ile ilgili müzakere.

11- Tonya İlçesi, İskenderli Mahallesi Yükseklik Bölgeleme Planına ilişkin teklifi ile ilgili müzakere.

12-Akçaabat İlçesi, Tütüncüler Mahallesi, 488 ve 494 nolu parselleri kapsayan alanda yapılan UİP:34916 plan işlem numaralı 1:1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin Akçaabat Belediye Meclisi’nin 06.12.2018 tarih ve 190 sayılı kararı ile ilgili müzakere.

13-Beşikdüzü İlçesi,  Fatih ve Cumhuriyet Mahallesi, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı sınırları içinde kalan 1. Uygulama Etabı Turizm Amaçlı Özel Proje Alanı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin itirazlar ile ilgili müzakere.

14-Akçaabat İlçesi, Yaylacık Mahallesi, 181 ada 1, 2 parseller ile 387 ada 193, 194, 195, 196, 207, 208 numaralı parselleri kapsayan alanda yapılan UİP-4226.27 plan işlem numaralı 1:1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Akçaabat Belediye Meclisi’nin 04.01.2019  tarih ve 10 sayılı kararı  ile ilgili müzakere.

15-Akçaabat İlçesi, Işıklar Mahallesinde Büyükşehir yapılanması öncesinde mülga Işıklar Belediye Meclisince alınan 06.08.2010 tarih ve 08 sayılı kararına ilişkin Akçaabat Belediye Meclisi’nin 04.01.2019 tarih ve 09 sayılı kararı ile ilgili müzakere.

16-Beşikdüzü İlçesi, Fatih ve Cumhuriyet Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı sınırları içinde kalan 1. Uygulama Etabı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin itirazlar ile ilgili müzakere.

17-Beşikdüzü İlçesi, Fatih ve Cumhuriyet Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı sınırları içinde kalan 1. Uygulama Etabı ve Yakın Çevresi 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin itirazlar ile ilgili müzakere.

18-Tonya İlçesi, Karaağaçlı Mahallesi 131 ada 23 numaralı parselin bulunduğu alanda yapılan 36534 UİP işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifine ilişkin, Tonya Belediye Meclisi’nin 03.01.2019 tarih ve 6 sayılı kararı ile ilgili müzakere.

19-Sürmene İlçesi  Baştımar  Mahallesinde  194  ada  15  numaralı ve 200 ada 3 numaralı parsellere ilişkin yapılan NIP 30489,1 plan işlem numaralı 1:5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili müzakere.

20-Yomra İlçesi  Sancak  Mahallesi, 312 ada, 12 ve 13  numaralı parselleri kapsayan  alanda  yapılan  1/1000  ölçekli  uygulama  imar  planı  değişikliği  teklifine  ilişkin  Yomra  Belediye  Meclisi’nin   03.01.2019  tarih ve 7 sayılı kararı ile ilgili müzakere.

21-Ortahisar İlçesi,  Kaymaklı Mahallesi nazım imar planı revizyonu teklifine ilişkin Ortahisar Belediye Meclisi’nin 02.11.2018 tarih ve 123 sayılı kararı ile ilgili müzakere.

22- Düzköy İlçesi, Yerlice Mahallesi 114 ada 10 numaralı parselin bulunduğu alanda yapılan 36235 UİP işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifine ilişkin, Düzköy Belediye Meclisi’nin 03.01.2019 tarih ve 3 sayılı kararı ile ilgili müzakere.