Geri

MECLİS GÜNDEMLERİ

    Yıl:          Ay:       Gün:        
  

08.03.2017 TARİHLİ  MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ:

 

1- Düzköy  İlçesi  Alazlı  Mahallesindeki  mezarlığa isim verilmesi ile ilgili  müzakere.

2- Ticari araç çalışma ruhsatına ilişkin fiyat tarifesinin müzakeresi.

3- Çarşıbaşı İlçesi İskefiye Dere yanı yolu için kamu yararı kararı alınması ile ilgili müzakere.

4- Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı yapımı için muhtelif paftalarda kamu yararı kararı alınması ile ilgili müzakere.

5-Yeşilova – Esiroğlu il yolu kamulaştırma sınırının işlenmesine ilişkin imar plan değişikliği ile ilgili müzakere.

6-Çarşıbaşı İlçesi Merkez Mahallesinde Kentsel Dönüşüm Alanı ile ilgili müzakere.

7-Beşikdüzü İlçesi, Cumhuriyet ve Beşikdağ Mahalleleri, teleferik hattı güzergâhı ve yakın çevresinde yapılan nazım ve uygulama imar planına yapılan itirazın müzakeresi.

8-Yomra İlçesi, Kaşüstü Mahallesinde 688 ada 2 parsel, 689 ada 1, 2 ve 3 parseller, 690 ada 4 parsel ile tescil dışı alanları kapsayan alanda yapılan nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili müzakere.

9-Çarşıbaşı İlçesi, Salova Mahallesinde 594 ada 13 numaralı parseli kapsayan alanda yapılan uygulama imar plan değişikliği teklifi ile ilgili müzakere.

10-Yomra İlçesi  Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoluna ilişkin nazım ve uygulama imar planı değişikleri teklifi ile ilgili müzakere.

11-Çaykara İlçesi, Işıklı Mahallesinde 70 ada, 44 numaralı parseli kapsayan alanda yapılan nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili müzakere.

12- Ortahisar İlçesi, Bahçecik Mahallesinde 3714 ada 1 numaralı parsel, 3720 ada 5 numaralı parsel ile tescil dışı alanları kapsayan alanda yapılan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili müzakere.

13- Akçaabat İlçesi, Yıldızlı Mahallesinde 196 ada, 8, 9, 10, 17, 58, 59, 64, 65, 66, 68, 71,72 ve 73 numaralı parselleri kapsayan alanda yapılan nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili müzakere.

14-Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 tarih ve 43 sayılı kararına yapılan itirazlar ile ilgili müzakere.

15-Ortahisar İlçesi, Pelitli Mahallesinde 812 ve 156 ada 1 (eski 840) numaralı parselleri kapsayan alanda yapılan nazım ve uygulama imar plan değişikliği teklifi ile ilgili müzakere.

16-Araklı Kentsel Dönüşüm Alanına İlişkin Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 tarih ve 46 sayılı kararının tashihi ile ilgili müzakere.

17- Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2017 tarih ve 27 sayılı kararına yapılan  itiraz ile ilgili müzakere.

18- Çarşıbaşı İlçesi, İskefiye Deresi Yol Hattını kapsayan alanda yapılan Nazım ve ölçekli uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinin müzakeresi.

 

 

 

                                                Dr. Orhan F. GÜMRÜKÇÜOĞLU                                                                                             

                                                   Büyükşehir Belediye Başkanı