Geri

MECLİS GÜNDEMLERİ

    Yıl:          Ay:       Gün:        
  

08.07.2019 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ:

 

1- Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili müzakere.

2- Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği ile ilgili müzakere.

3- Vakıflar ve Meslek odaları ile ortak hizmet projeleri geliştirmek ve uygulamak için yetki verilmesi ile ilgili müzakere.

4- Türkiye’de iklim değişikliği alanında kapasitenin geliştirilmesi hibe programı projesi kapsamında yetki verilmesi ile ilgili müzakere.

5-  Samsun Bölge İdare Mahkemesinin 2019/560 sayılı kararı ile ilgili müzakere.

6- Beşikdüzü İlçesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesinin 1. uygulama etabına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptaline ilişkin mahkeme kararları ile ilgili müzakere.

7- Beşikdüzü İlçesi Merkez ve Mahalleleri 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve yapılan itirazlara ilişkin iptal kararı verilen mahkeme kararları ile ilgili müzakere.

8- Akçaabat İlçesi Merkez ve Mahalleleri 1/5000 ölçekli ilave+revizyon nazım imar planı ve yapılan itirazlara ilişkin iptal kararı verilen mahkeme kararları ile ilgili müzakere.

9- Of İlçesi Uluağaç Mahallesi 1:1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili müzakere.

10- 1.Etap Doğu Planlama Bölgesi 1/1000 ölçekli revizyon+ilave uygulama imar planı teklifi ile ilgili müzakere.

11- Maçka İlçesi Hamsiköy Mahallesi Turizm Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile ilgili müzakere.

12- Ortahisar 1.Etap Planlama (Doğu) Bölgesi Yüksek Katlı Yapılaşma Bölgeleme Planı teklifi ile ilgili müzakere.