Geri

MECLİS GÜNDEMLERİ

    Yıl:          Ay:       Gün:        
  

10.10.2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ:

                                                                           

 

1- Trabzon’un Sürdürülebilir Enerji Eylem ve İklim Uyum Planı ile ilgili müzakere.

2- Beşikdüzü Belediyesinin sokak isim değişikliği konulu meclis kararı ile ilgili müzakere.

3- 2018 Yılı Performans Programı Tadilatı ile ilgili müzakere.

4- Gelir tarifesi değişikliği (Mezar Yeri Ücreti) ile ilgili müzakere.

5- Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının 2018 yılı Performans Programında yer alan 3 adet çevreye duyarlı Belediye tipi otobüs alınması ile ilgili müzakere.

6- Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Kurulması ile ilgili müzakere.

7- Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2018 tarih ve 1942 sayılı kararının tashihi ile ilgili müzakere.

8- Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2018 tarih ve 4141 sayılı kararının tashihi ile ilgili müzakere.

9- Ortahisar İlçesi Dolaylı Mahallesi 1:5000 ölçekli ilave nazım imar planı teklifi ile ilgili müzakere.

10- Yomra İlçesi Sancak Mahallesi 1:1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili müzakere.

11- Düzköy İlçesi Yerlice Mahallesi 1:5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile ilgili müzakere.

12- Çaykara İlçesi Işıklı Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1.Etap 1:5000 ölçekli nazım ve 1:1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili müzakere.

13- Yomra İlçesi Şanlı Mahallesi 1:5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile ilgili müzakere.

14- Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan 1:5000 ölçekli revizyon nazım imar planları plan hükümleri değişikliği teklifleri ile ilgili müzakere.