Geri

07.11.2016 TARİHLİ OF İLÇESİ TAKSİ DURAKLARI İHALESİNİN ERTELENDİĞİNE DAİR İLAN

 

T.C.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İHALE KOMİSYONU (ENCÜMEN) KARARI

 

 

 

 

Tarihi :

07.11.2016

 

                             Sayı:

370

Konu  :         

Of Taksi Durağı İhalesi

 

 

 

  Başkan:

Davut ÇAKIR

 

 

Üye  :

Cengiz DEMİR

 

 

Üye  :

Hasan TONYA

Üye  :

Mustafa AKKAYA

Üye  :

Hüseyin  AZİZOĞLU

Üye  :

Süleyman AYDIN

Üye  :

Salih YAVUZ

Üye  :

Ahmet YOLOĞLU

Üye  :

Zeki SARIALİOĞLU

Üye  :

Muhammet Ali ALTUNTAŞ

 

 Encümenin 18.10.2016 tarih ve 350 sayılı kararı ile ihalesine karar verilen; Trabzon Büyükşehir Belediyesi UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi)’nin 22.07.2016 tarih ve 070 sayılı kararı ile İlimiz Of İlçesinde 6 adet Ticari Taksi durağı kurulmasına ve bu duraklarda toplam 95 adet harf grubu ( FY) ticari taksi plakası ihtiyacı olduğu belirlenmiş olup, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 22.07.2016 tarih ve 513 sayılı kararı ile İlimiz Of İlçesi 95 adet harf grubu (FY) ticari taksi durağı ihalelerinin ayrı ayrı 2886  Sayılı  Devlet  İhale  Kanununun  36.  maddesine  göre; aşağıda yazılı durakların hizalarında yazılı muhammen bedeller üzerinden Belediye Encümen salonunda bugün yapılan satış ihalelerine 158 adet teklif verilmiş olup iştirakçilerin teklif dosyalarının incelenmesine ihtiyaç duyulmuştur.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 41/b maddesi gereği teklif dosyalarının daha ayrıntılı incelenmesi ve ihale sonuçlarının karara bağlanması için söz konusu ihalelerin 16.11.2016 Çarşamba günü aşağıda hizalarında yazılı saatlere bırakılmasına, gereği için evrakın Ulaşım Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. 07.11.2016

 

 

Sıra No

Taksi Durağı

Muhammen bedeli

Saati

1

Terminal Taksi    ( 22 Adet )

17.500 TL- KDV Hariç

09:00

2

Stad Taksi           ( 12 Adet)

30.500 TL- KDV Hariç

09:30

3

Sahil Taksi          ( 15 Adet)

24.500 TL- KDV Hariç

10:00

4

İrfanlı Taksi        ( 12 Adet )

17.000 TL- KDV Hariç

10:30

5

Çiçek Taksi         ( 21  Adet )

26.000 TL- KDV Hariç

11:00

6

Çarşıbaşı Taksi    ( 13 Adet )

22.500 TL- KDV Hariç

11:30

 

 

 

Davut ÇAKIR

 

 

Genel Sekreter

Mustafa AKKAYA

 

Encümen Başkanı

Genel Sekreter Yrd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cengiz DEMİR

Hasan TONYA

Hüseyin  AZİZOĞLU

Salih YAVUZ

Seçilmiş Üye

Seçilmiş Üye

Seçilmiş Üye

Seçilmiş Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeki SARIALİOĞLU

Ahmet YOLOĞLU

Muhammet Ali ALTUNTAŞ

Süleyman AYDIN

Seçilmiş Üye

Bas.ve H.İliş.D.Bşk.

Des.Hiz.D.Bşk.

Mali Hiz. D.Bşk

 

 

 

8 Kasım 2016