Geri

İtfaiye Hizmetleri

T.C.
TRABZON BELEDİYESİ
İtfaiye Müdürlüğü
Hizmet Standartları

Sıa No
Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı
Başvuruda İstenilen Belgeler
İlgili Birim
İlgili Personeller
Hizmetin
Tamamlanma
Süresi
(En Geç Süre)
1
İşyeri açma yangın güvenlik kontrol raporları
Belediye sınırları içinde, Belediye sınırları dışındaki işyerleri için bağlı bulunduğu belediyeden hizmetin yerine getirilmesi için Muvaffakiyet yazısı gerekir
1- Dilekçe
2-Harç Makbuzu
İtfaiye Müdürlüğü
Fahri KAPLAN
Mustafa AKKAYA
1 Gün
2
Yapı kullanma izin belgesine esas olacak yangın güvenliği kontrol raporları
Belediye sınırları içinde
1-Yapı kullanma izin belgesine esas olacak, yerinde inceleme formu
2-Harç Makbuzu
İtfaiye Müdürlüğü
Fahri KAPLAN
Mustafa AKKAYA
1 Saat
3
Kamu binalarının yangın güvenliği yönünden kontrol raporu
Belediye sınırları içinde
1- Dilekçe
2-Harç Makbuzu
İtfaiye Müdürlüğü
Fahri KAPLAN
Mustafa AKKAYA
1 Saat
4
Baca temizliği hizmeti
Belediye sınırları içinde, Belediye sınırları dışındaki binalar için bağlı bulunduğu belediyeden hizmetin yerine getirilmesi için Muvaffakiyet yazısı gerekir ve görevli elemanları kendi aracıyla götürür.
1- Dilekçe
2-Harç Makbuzu
İtfaiye Müdürlüğü
Fahri KAPLAN
Mustafa AKKAYA
1 Saat
5
Bez afiş asma hizmeti
Belediye sınırları içinde
1- Dilekçe (Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliği'nden direk nıumarası alınmış şekilde)
2-Harç Makbuzu
İtfaiye Müdürlüğü
Fahri KAPLAN
Mustafa AKKAYA
1 Gün
6
Ücretli su taşıma hizmeti
Meclis tarifesine göre
1- Dilekçe
2-Harç Makbuzu
İtfaiye Müdürlüğü
Fahri KAPLAN
Mustafa AKKAYA
1 Saat
7
Araç kiralama hizmeti
Belediye sınırları içinde
1- Dilekçe
2-Harç Makbuzu
İtfaiye Müdürlüğü
Fahri KAPLAN
Mustafa AKKAYA
1 Saat
8
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumların itfaiye mükelleflerine eğitmen, öğrencilre eğitim verme
1-Talep dilekçesi
2-Tatbiki eğitim verilecek düzeyde malzeme temini
İtfaiye Müdürlüğü
Fahri KAPLAN
Mustafa AKKAYA
1 Saat