Geri

İtfaiye Hizmetleri

T.C.
TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Hizmet Standartları

Sıa No
Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı
Başvuruda İstenilen Belgeler
İlgili Birim
İlgili Personeller
Hizmetin
Tamamlanma
Süresi
(En Geç Süre)
1
İşyeri açma yangın güvenlik kontrol raporları
Belediye sınırları içinde, Belediye sınırları dışındaki işyerleri için bağlı bulunduğu belediyeden hizmetin yerine getirilmesi için Muvaffakiyet yazısı gerekir
1- Dilekçe
2-Harç Makbuzu
İtfaiye Müdürlüğü
Fahri KAPLAN
Mustafa AKKAYA
1 Gün
2
Yapı kullanma izin belgesine esas olacak yangın güvenliği kontrol raporları
Belediye sınırları içinde
1-Yapı kullanma izin belgesine esas olacak, yerinde inceleme formu
2-Harç Makbuzu
İtfaiye Müdürlüğü
Fahri KAPLAN
Mustafa AKKAYA
1 Saat
3
Kamu binalarının yangın güvenliği yönünden kontrol raporu
Belediye sınırları içinde
1- Dilekçe
2-Harç Makbuzu
İtfaiye Müdürlüğü
Fahri KAPLAN
Mustafa AKKAYA
1 Saat
4
Baca temizliği hizmeti
Belediye sınırları içinde, Belediye sınırları dışındaki binalar için bağlı bulunduğu belediyeden hizmetin yerine getirilmesi için Muvaffakiyet yazısı gerekir ve görevli elemanları kendi aracıyla götürür.
1- Dilekçe
2-Harç Makbuzu
İtfaiye Müdürlüğü
Fahri KAPLAN
Mustafa AKKAYA
1 Saat
5
Bez afiş asma hizmeti
Belediye sınırları içinde
1- Dilekçe (Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliği'nden direk nıumarası alınmış şekilde)
2-Harç Makbuzu
İtfaiye Müdürlüğü
Fahri KAPLAN
Mustafa AKKAYA
1 Gün
6
Ücretli su taşıma hizmeti
Meclis tarifesine göre
1- Dilekçe
2-Harç Makbuzu
İtfaiye Müdürlüğü
Fahri KAPLAN
Mustafa AKKAYA
1 Saat
7
Araç kiralama hizmeti
Belediye sınırları içinde
1- Dilekçe
2-Harç Makbuzu
İtfaiye Müdürlüğü
Fahri KAPLAN
Mustafa AKKAYA
1 Saat
8
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumların itfaiye mükelleflerine eğitmen, öğrencilre eğitim verme
1-Talep dilekçesi
2-Tatbiki eğitim verilecek düzeyde malzeme temini
İtfaiye Müdürlüğü
Fahri KAPLAN
Mustafa AKKAYA
1 Saat