Geri

“YENİLİKÇİ YÖNTEMLERLE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ (TR90/15/YTG)” İLE “TARİHİ, KÜLTÜREL VE DOĞAL DEĞERLERİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ (TR90/15/TKD)” MALİ DESTEK PROGRAMLARI

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2015 Yılı “Yenilikçi Yöntemlerle Turizmin Geliştirilmesi (Kar Amacı Güden Gerçek ve Tüzel Kişiler İçin)” ve “Tarihi, Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması ve Geliştirilmesi (Kamu Kurumları için)” Mali Destek Programları kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla teklif çağrısı ilanına çıkmış bulunmaktadır. Söz konusu programlar kapsamında desteklenecek projeler için Ajans tarafından tahsis edilen “Yenilikçi Yöntemlerle Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” için toplam kaynak tutarı 18.000.000 TL; “Tarihi, Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması ve Geliştirilmesi” için 15.000.000 TL olarak öngörülmektedir. Program kapsamında oluşturulmuş başvuru rehberinde yer alan kriterlere göre hazırlanacak projelerde Ajans desteği “Yenilikçi Yöntemlerle Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” için asgari 100.000 TL, azami 600.000 TL “Tarihi, Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması ve Geliştirilmesi” için asgari 500.000 TL, azami 2.500.000 TL olabilecektir. Program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı www.doka.org.tr internet sitesinden temin edilebilir. Başvuruların kabulü, proje teklif çağrısının ilanından on iş günü sonra başlar. Başvuru sahiplerinin; proje başvurularını matbu olarak Ajansa sunmadan önce Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) elektronik başvuru yapmaları gerekmektedir. KAYS üzerinden son başvuru: 12/06/2015 saat 23.59’dur.Başvurular Ajans internet sitesinde KAYS üzerinden online olarak doldurulduktan sonra imzalı çıktısı aşağıdaki adrese son teslim tarihi ve saati olan 19/06/2015 saat 17.00’a kadar yapılabilecektir. Bu tarihten sonra Ajansa ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2015 Yılı “Yenilikçi Yöntemlerle Turizmin Geliştirilmesi” ile “Tarihi, Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması ve Geliştirilmesi” Mali Destek Programları kapsamında yapılacak “Bilgilendirme Toplantıları” aşağıdaki gibidir; Tablo 1. Bölge İllerindeki Bilgilendirme Programı İli İlçesi Tarihi Saati Toplantı Yeri Artvin Hopa 23.03.2015 13.30 Hopa Necmettin Aydın Kültür Merkezi Sinema Salonu Merkez 24.03.2015 13.30 Artvin Valiliği Çoruh Toplantı Salonu Rize Ardeşen 23.03.2015 13.30 Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu Merkez 24.03.2015 13.30 Rize Ticaret Borsası Toplantı Salonu Ordu Ünye 23.03.2015 13.30 Ünye TSO Toplantı Salonu Merkez 24.03.2015 13.30 Ordu TSO Toplantı Salonu Giresun Şebinkarahisar 25.03.2015 13.30 Şebinkarahisar Belediye Kültür ve İş merkezi Konferans Salonu Tirebolu 26.03.2015 13.30 Tirebolu Dumlupınar İ.Ö.O Toplantı Salonu Merkez 27.03.2015 13.30 Giresun Valilik Toplantı Salonu Gümüşhane Şiran 25.03.2015 13.30 Şiran Mustafa Beyaz MYO Konferans Salonu Kelkit 26.03.2015 13.30 Kelkit Gençlik Hizmetleri Ve Spor İlçe Müdürlüğü Toplantı Salonu Merkez 27.03.2015 13.30 Gümüşhane Valiliği Toplantı Salonu Trabzon Vakfıkebir 25.03.2015 13.30 Vakfıkebir Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu Of 26.03.2015 13.30 Of Belediyesi Toplantı Salonu Merkez 27.03.2015 13.30 Ajans Hizmet Binası Toplantı Salonu

25 Mart 2015