Geri

KALORİFER KAZANLARININ BULUNDUĞU MEKANLARDA YANGIN VE PATLAMALARA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER

   

                                                   

 

KALORİFER KAZANLARININ BULUNDUĞU MEKANLARDA

YANGIN VE PATLAMALARA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER

 

 

1-       Kazan dairelerinin Türk Standartlarına uygun olması gerekmektedir.

2-      Kazanların sağlam olan taban üzerine monte edilmesi gerektiği,

3-      Kazan dairesinin yangına en az 120 dakika dayanıklı  bölmelerle diğer kısımlardan ayrılması gerekmektedir.

4-      Kazan dairelerinde duman bacalarına ilave olarak temiz ve kirli hava bacaları yaptırılması gerektiği,

5-      Kazan dairesi kapısının , kaçış merdivenine veya genel kullanım merdivenine direkt olarak açılmaması ve mutlaka bir güvenlik holüne açılması gerektiği,

6-      Kazan dairesi tabanına sıvı yakıt dökülmemesi için gerekli tedbirin alınması ve dökülen yakıtın kolayca boşaltılacağı kanal sistemi yapılması gerektiği,

7-      Kazan dairesinde en az 1 adet 6 Kg.lık Kuru Kimyevi Tozlu yangın söndürme cihazının bulunması, büyük kazan dairelerinde en az 1 adet yangın dolabı tesisatının bulunması gerektiği,

8-      2000 M2’yi aşan kazan dairelerinde mekanik duman tahliye sistemi yapılması gerektiği, duman tahliye sisteminin binanın diğer bölümlerine hizmet veren sistemlerden bağımsız ve saatte en az 10 defa hava değişimi sağlanması gerektiği,

9-      Kazan dairesinden sorumlu yetkili dışında kimse kazan dairesine girmemelidir.

10-  İlgili kişinin kazan yakılmadan önce güvenlik kontrollerini yapması gerektiği,

11-  Yangın ve patlamaya karşı kazanların ilk yakıldığında sıcaklığın bir anda yükselmesini önlemek amacıyla yavaş yakılması gerektiği,

12-  Kazanın söndürülmesi durumunda, sıcaklık ve basınç normal standartlara ulaşıncaya kadar boşaltılmamalı ve kazanın kontrolüne devam edilmesi gerektiği,

13-  Kazanın teknik özelliğinin gösteren ve muayenesinin mahalli idarenin kabul etmiş olduğu teknik elemanlarca yapıldığını belirtir belgeye sahip olması gerektiği,

14-  “ Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre odun ve kömür gibi yüksek oranda ısı bırakan yakıt kullanıldığı taktirde boruların ayda bir, bacaların 2 ayda bir temizliğinin yapılması gerektiği,

 

 

 

 

 

 

 

27 Aralık 2018